ก่อนจะเป็นเกม Silent Hill Shattered Memories เกมภาคนี้เคยนำเสนอโดยใช้ชื่อว่า Cold Heart